Integritetspolicy

Vi på Carlshamnsmäklarna är mycket noga när vi hanterar dina personuppgifter.

Enligt den nya lagen, GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018, har du rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi hanterar alltid dina personuppgifter efter gällande lag tillsammans med våra riktlinjer för hantering av personuppgifter. Personuppgifterna hämtas direkt från dig som kund, från offentligt register eller bostadsrättsföreningar och kommer i vissa fall föras vidare till tredje part.

Vilken typ av personuppgifter vi behandlar beror på vilken/vilka tjänster du använder dig av.

Var får vi våra uppgifter ifrån?

Uppgifter som du själv lämnar till oss när du kontaktar oss för att anlita oss som fastighetsmäklare, anmäla dig till visning, lägga ett bud eller när du på annat sätt kontaktar Carlshamnsmäklarna. De uppgifterna du då lämnar till oss är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Uppgifter som kommer från bostadsrättsföreningen där du bor.

Uppgifter som vi hämtar från offentliga register som till exempel Lantmäteriet eller Skatteverket.

Vilka uppgifter sparar vi?

När du kontaktar oss via vår hemsida, mail, telefon eller på annat sätt kommer i kontakt med oss hanterar vi namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. I vissa fall hanterar vi även kontonummer, uppgift om arvoden samt information om bud. Vi hanterar även bilder på bostäder som Carlshamnsmäklarna säljer/har sålt.

Om du deltar i marknadsundersökningar som Carlshamnsmäklarna genomför kan ytterligare information som du väljer att lämna till oss sparas.

Varför behandlar och sparar vi dina personuppgifter?

Om du är säljare eller köpare behöver vi dina personuppgifter för att kunna utföra förmedlingen av bostaden och kommunikationen med dig som kund. Vi behöver även personuppgifterna för att Carlshamnsmäklarna ska kunna fullfölja de lagar och regler som åligger oss.

Är du säljare, köpare eller spekulant kan vi på Carlshamnsmäklarna komma att använda personuppgifter så som bilder, i marknadsföring, efter ert samtycke. Vi använder även personuppgifter för att nå ut med vår marknadsföring, såsom sms-utskick eller reklamutskick. Som kund kan du när som tacka nej till våra reklamutskick.

Är du säljare eller köpare hanterar vi även bankinformation då det i fastighetsmäklarens yrke ingår hantering av ekonomiska transaktioner.

Följer du oss på Instagram eller Facebook eller andra sociala medier hanterar vi där personuppgifter för att kunna föra statistik.

Kontakt med bank

I samband med tillträde kommer säljare och köpares uppgifter att lämnas till köparens bank. Detta för att behandling av lån och finansiering ska kunna genomföras.

Berättigat intresse och laglig grund.

Carlshamnsmäklarna behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi lagrar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå avtal med dig. För att kunna ge dig som kund den service du förtjänar har vi ett legitimt intresse av att lagra dina personuppgifter.

Om Carlshamnsmäklarna skulle behandla dina personuppgifter på annat sätt som kräver samtycke från din sida, kommer vi alltid att inhämta detta samtycke i förväg.

Fastighetsmäklarinspektionen

På begäran kan vi komma att lämna ut uppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI). Det är en statlig myndighet som utövar tillsyn över alla registrerade fastighetsmäklare. Enligt lag är fastighetsmäklare skyldig att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär. Detta för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Bostadsrättsföreningar

Vid förmedling av bostadsrätter delar vi information med den bostadsrättsförening som säljaren är medlem i. Det är uppgifter som till exempel namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta för att vi ska kunna uppfylla uppdragsavtalet samt ett berättigat intresse för oss att förmedla bostaden.

Efter genomförd försäljning

Efter slutförd försäljning delar vi uppgifter om adress och försäljningspris med mera med bland annat Hemnet och liknande aktörer. Detta för att vi på Carlshamnsmäklarna ska kunna marknadsföra oss och vår verksamhet. Detta sker endast med samtycke från både säljare och köpare.

Budförteckning

Personuppgifter från budgivare såsom namn och telefonnummer kommer att redovisas för köpare och säljare. Detta för att fullfölja de lagar och regler som åligger fastighetsmäklaren.

Övrigt

Efter ditt samtycke kan vi även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra aktörer, såsom myndigheter, om det är nödvändigt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt för ändamålet. Personuppgifter för säljare och köpare sparas i 10 år, för att Carlshamnsmäklarna ska uppfylla lagar och skyldigheter som åligger fastighetsmäklare samt för att vi ska kunna försvara oss vid eventuella rättsliga anspråk i framtiden.

Dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet för den data du har lämnat till oss i de fall vi behandlar dina uppgifter med stöd av ditt samtycke. Dataportabilitet innebär att du har rätt att, efter begäran få ut de uppgifter som finns registrerade om dig i syfte att föra över dem till annan part. Rätten till portabilitet gäller bara uppgifter som hanteras automatiskt. Uppgifter som endast behandlas i pappersformat innefattas inte.

Registerutdrag

En gång om året har du rätt att få ett registerutdrag från Carlshamnsmäklarna. För att få ett utdrag måste du tydligt ange vilka uppgifter du vill ta del av. Senast inom en månad måste vi besvara din förfrågan. Om vi av någon anledning inte kan besvara och behandla din förfrågan fullt ut kommer vi att meddela dig detta, samt förklara varför vi inte kan hjälpa dig med din förfrågan. Vid begäran om registerutdrag kommer vi att begära att du legitimerar dig säkert sätt och sedan skicka uppgifterna till din folkbokföringsadress. För att beställa ett registerutdrag kontaktar du oss på hej@carlshamnsmäklarna.se

Rättelse eller begränsning

Du kan alltid begära rättelse av din personuppgifter om de inte stämmer eller behöver uppdateras. Du kan även välja att begränsa de uppgifter du ger oss. Detta kan dock leda till att vi inte kan fullfölja våra rättigheter och service gentemot dig som kund.

Radering

Du har även rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi är skyldiga enigt lag att bevara uppgifterna.

Återkalla samtycke

I vissa fall behandlar vi uppgifter som du har lämnat ditt samtycke till. Du kan när som helst återkalla detta samtycke. Det gör du genom att kontakta hej@carlshamnsmaklarna.se. Vi har dock rätt att lagra dina uppgifter på annan laglig grund så även om samtycket dras tillbaka kan vi ha rätt att spara vissa uppgifter.

Kontakta hej@carlshamnsmaklarna.se eller 0454-390 55 om du har frågor gällande vår integritetspolicy.

Med oss är bostadsaffären hemma

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information

Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.

Stäng